Материали

# Лекция Дата
1 00. Нулева лекция 03 Октомври 2023
2 01. Въведение в Python 05 Октомври 2023
3 02. Въведение в Python 2.0 10 Октомври 2023
4 03. Още колекции (и още) 12 Октомври 2023
5 04. Декоратори 17 Октомври 2023
6 05. Домашни дискусии 19 Октомври 2023
7 06. ООП (1) 24 Октомври 2023
8 07. ООП (2) 26 Октомври 2023
9 08. Изключения и with 31 Октомври 2023
10 09. Итератори и генератори 02 Ноември 2023
11 10. Модули и среди 07 Ноември 2023
12 11. ООП Работилница 09 Ноември 2023
13 12. Регулярни изрази 14 Ноември 2023
14 13. (Още) Unit тестване 21 Ноември 2023
15 14. Метаобектен протокол 23 Ноември 2023
16 15. Метапрограмиране 28 Ноември 2023
17 16. Django 1 30 Ноември 2023
18 17. Django 2 05 Декември 2023
19 18. Python inside 12 Декември 2023
20 19. C + Python 14 Декември 2023
21 20. Конкурентност 19 Декември 2023
22 21. Роботика 21 Декември 2023
23 22. NumPy and Pandas 04 Януари 2024
24 23. NLP and Building your own embeddings 09 Януари 2024
25 24. Дизайн 11 Януари 2024
26 Книга - How to make mistakes in Python 29 Април 2024