Начало

Здравейте!

Това е сайтът на избираемия курс "Въведение в програмирането на Python" към ФМИ София.

Новини
Сайтове на предишни издания на курса

Ако търсите сайтовете на някои от предишните издания на курса, може да ги намерите тук:

  • Зимен семестър на учебната 2022/2023 година - fmi.py-bg.net
  • Летен семестър на учебната 2015/2016 година - 2016.fmi.py-bg.net
  • Летен семестър на учебната 2014/2015 година - 2015.fmi.py-bg.net
  • Летен семестър на учебната 2013/2014 година - 2014.fmi.py-bg.net
  • Летен семестър на учебната 2012/2013 година - 2013.fmi.py-bg.net
  • Летен семестър на учебната 2011/2012 година - 2012.fmi.py-bg.net
  • Летен семестър на учебната 2010/2011 година - 2011.fmi.py-bg.net
  • Летен семестър на учебната 2009/2010 година - 2010.fmi.py-bg.net
  • Летен семестър на учебната 2008/09 и на учебната 2007/08 - oldfmi.py-bg.net