Форум


Тема Отговори Последен отговор
How to make mistakes in Python 0 -
Pygame и Super Jorgtor 0 -
Често срещани грешки 0 -
Private & Protected в ООП 0 -
import this 2 25.10.2023 22:41 от Георги Кунчев
Инсталирайте си Python 60 12.10.2023 17:53 от Милица Тончева
Подобрения по сайта 30 19.11.2023 20:43 от Георги Кунчев