Новини > Защита на финални проекти

Защита на финални проекти

08.02.2024 14:28
Здравейте, Тази новина следва да послужи като еманация на радостта ни, че статусът на [PEP279](https://peps.python.org/pep-0279/) е "accepted", за разлика от [PEP212](https://peps.python.org/pep-0212/), който е "rejected". За съжаление, стая 279 във ФМИ не ни бе предложена (може би, защото такава няма), така че защитата на финалните проекти ще се проведе в зала 212. Очакваме ви в **212 ФМИ** спрямо [графика](https://py-fmi.org/final/schedule) и с надеждата, че няма да четем абсурден код като този в PEP-а, който съответства на залата. Успех с проектите, Георги Кунчев